Vers van de pers

Michel Foucault :: De woorden en de dingen

De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) is vooral bekend om zijn filosofisch-historische reflecties op onder meer de psychiatrie (Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique, 1961), geneeskunde (Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical, 1963), het gevangeniswezen (Surveiller et punir: naissance de la prison, 1975) en de seksualiteit (Histoire...

Joost Vandecasteele :: Verlos ons van het kwaad

Joost Vandecasteele heeft veel gegoogled over de aanslagen van 2016 in Brussel. Hij heeft met die feiten een roman geschreven, maar erg tot leven komt die nooit. Een goeie stand-uproutine is Verlos ons van het kwaad bij momenten echter wel. Nochtans, als Vandecasteele iets zou moeten kunnen, dan wel een grote Brusselroman schrijven. De uitgeweken...

Meer archief

Recente boeken

Jurriën Hamer :: Waarom schurken pech hebben en helden geluk

Als u deze recensie leest, is dat uw eigen keuze. Tenzij iemand u of uw geliefden bedreigt bijvoorbeeld, beslist u zelf om verder te...

Marian Engel :: Beer

Controverse is nooit los te zien van een specifiek tijdsgewricht. Wat vandaag voor ophef zorgt, is morgen immers vaak deel geworden van een aanvaarde...

Włodzimierz Odojewski :: Verdraaide tijd

Tot voor kort had quasi niemand ooit van Włodzimierz Odojewski gehoord, laat staan een boek van de Poolse auteur gelezen. Tot uitgeverij Querido in...

Hans Mulder :: De ontdekking van de natuur

Hoe ziet zoiets eruit, De ontdekking van de natuur in boekvorm? Een encyclopedisch naslagwerk in twintig delen? Het is niet de aanpak waar Hans...

Amelie Nothomb :: Luchtschepen

Amélie Nothomb blijft zowat elk jaar een nieuwe novelle publiceren waarbij ze weinig tot niet afwijkt van haar vaste thema's. Het vorig jaar verschenen...

Max Horkheimer & Theodor Adorno :: Dialectiek van de Verlichting

In de jaren veertig van de vorige eeuw maakte de fenomenologie als filosofische stroming in grote mate opgang. Dat gebeurde in het bijzonder in...

Willem Elsschot :: Verzameld werk

Met iets meer dan zevenhonderdvijftig pagina's kan Willem Elsschots' Verzameld Werk nauwelijks een mastodont genoemd worden. Maar de beknoptheid van zijn oeuvre is niet...

Slobodan Šnajder :: De reparatie van de wereld

Het is nooit anders geweest en vermoedelijk zal het nimmer anders zijn: recensenten zijn tuk op zogenaamde meesterwerken. Zo werd ook De reparatie van...

Maxim Osipov :: De wereld is niet stuk te krijgen

Gediplomeerd arts, schrijver van kortverhalen, analist van de menselijke psyche: voor weinig geïnspireerde critici vormde het voldoende aanleiding om Maxim Osipov om te dopen...

Tomasz Jędrowski :: Zwemmen in het donker

Tot over enkele decennia was homoseksualiteit niet een geaardheid, wel een misdrijf. Vandaag is het nauwelijks voor te stellen hoe vijandig het klimaat vroeger...

Douglas Stuart :: Shuggie Bain

Met Lincoln in the Bardo (George Saunders) en Milkman (Anna Burns) bekroonde de jury van de befaamde Booker Prize de voorbije jaren experimentele fictie....

Stefan Hertmans :: Wij waar geen eind aan komt

Afzonderlijke gedichten uit hun oorspronkelijke cycli halen, is dat vloeken in de kerk? Het debat is, wordt en zal worden gevoerd, kortom het is...

Yoko Ogawa :: De geheugenpolitie

Na het lezen van Het dagboek van Anne Frank sloot de Japanse Yoko Ogawa zich geregeld op in een kast met een notitieboekje in...

Emmanuel Levinas :: Totaliteit en oneindigheid

Met het verschijnen van Totalité et Infini. Essay sur l`exteriorité in 1961 werd de carrière van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) definitief bevestigd....

Jeroen Brouwers :: Cliënt E. Busken

Wie was het ook alweer die schreef: “Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten”? Juist, Willem Kloos. Als boegbeeld der Tachtigers...

Marc Sleen – De interviews

Het is een oud zeer, een dat Marc Sleen tot zijn overlijden in 2016 bitter stemde, maar sinds het stopzetten van Nero, in 2002,...

Klassiekers

Immanuel Kant :: Over pedagogiek

De Duitse (of beter Pruisische) filosoof Immanuel Kant (1724-1804) wordt met recht en rede tot de grootste filosofen gerekend. Binnen zijn immense corpus van...

Plato :: De ideale staat

De Griekse filosoof Plato (ca. 427-347 v.Chr.) geldt met recht en rede als een van de bekendste en invloedrijkste filosofen. Aan de Britse wiskundige...

Max Weber :: Wetenschap als beroep | Politiek als beroep

Hoewel hij zichzelf nooit als dusdanig beschouwde, geldt Max Weber (1864-1920) samen met zijn tijdgenoten Emile Durkheim (1858-1917) en Georg Simmel (1856-1918) als een...

Friedrich Nietzsche :: Zo sprak Zarathoestra

Onder niet-filosofen scoort Friedrich Nietzsche (1844-1900) ongetwijfeld hoog in het lijstje van bekende wijsgeren en net zo zal vooral het werk Also Sprach Zarathustra...