Vers van de pers

Het wel en wee van Drs. P

Net 94 jaar werd de Nederlandstalige Zwitser Heinz Hermann Polzer, vooral bekend onder de naam Drs. P en het indrukwekkend aantal nummers dat hij onder deze naam bracht. De kern ervan was zo goed als altijd zwarte humor die kwaadaardig werd gebracht via verrukkelijke verzen. Drs. P die tijdens zijn leven al een archaïsch...

Uwe Johnson :: Een jaar uit het leven van Gesine Cresspahl

Hoe verhoudt het leven van een individu zich tot de maatschappelijke context waarbinnen dat individu zich beweegt? En hoe grijpt het verleden in op het heden, en via die interactie op de toekomst? Het zijn centrale vragen in het magnum opus dat Uwe Johnson de wereld naliet. Met zijn bijna 1600 bladzijden is Jahrestage...

Meer archief

Recente boeken

Joseph Roth :: Het spinnenweb

De Joods-Oostenrijkse Joseph Roth (1894-1939) verwierf vooral faam met Hiob. Roman eines enfaches Mannes (1930, Job: roman van een simpel man) en Radetzkymarsch (1932,...

Alex Schulman :: De overlevenden

Onbevangen lezen? Het is geen sinecure eenmaal een roman een internationale triomftocht heeft gemaakt. Dat de pers quasi unaniem lovende kritieken schreef over het...

Jakub Małecki :: Roest

Even wat parate kennis chemie opfrissen: als ijzer reageert met zuurstof en water, ontstaat roest. Roest dat zich een weg vreet naar binnen, en...

Caroline De Gruyter :: Beter wordt het niet

De Verenigde Staten van Europa is een oude droom die nog steeds leeft bij sommige politici maar door Eurosceptici vooral op het nodige hoongelach...

Wolfgang Hilbig :: Oude afdekkerij

Hoeveel kan taal zeggen, en waar houdt zij op iets te betekenen? Het zou een inleidende vraag kunnen zijn bij een onderzoek naar het...

Michel Foucault :: De woorden en de dingen

De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) is vooral bekend om zijn filosofisch-historische reflecties op onder meer de psychiatrie (Folie et déraison. Histoire de la...

Joost Vandecasteele :: Verlos ons van het kwaad

Joost Vandecasteele heeft veel gegoogled over de aanslagen van 2016 in Brussel. Hij heeft met die feiten een roman geschreven, maar erg tot leven...

Jurriën Hamer :: Waarom schurken pech hebben en helden geluk

Als u deze recensie leest, is dat uw eigen keuze. Tenzij iemand u of uw geliefden bedreigt bijvoorbeeld, beslist u zelf om verder te...

Marian Engel :: Beer

Controverse is nooit los te zien van een specifiek tijdsgewricht. Wat vandaag voor ophef zorgt, is morgen immers vaak deel geworden van een aanvaarde...

Włodzimierz Odojewski :: Verdraaide tijd

Tot voor kort had quasi niemand ooit van Włodzimierz Odojewski gehoord, laat staan een boek van de Poolse auteur gelezen. Tot uitgeverij Querido in...

Hans Mulder :: De ontdekking van de natuur

Hoe ziet zoiets eruit, De ontdekking van de natuur in boekvorm? Een encyclopedisch naslagwerk in twintig delen? Het is niet de aanpak waar Hans...

Amelie Nothomb :: Luchtschepen

Amélie Nothomb blijft zowat elk jaar een nieuwe novelle publiceren waarbij ze weinig tot niet afwijkt van haar vaste thema's. Het vorig jaar verschenen...

Max Horkheimer & Theodor Adorno :: Dialectiek van de Verlichting

In de jaren veertig van de vorige eeuw maakte de fenomenologie als filosofische stroming in grote mate opgang. Dat gebeurde in het bijzonder in...

Willem Elsschot :: Verzameld werk

Met iets meer dan zevenhonderdvijftig pagina's kan Willem Elsschots' Verzameld Werk nauwelijks een mastodont genoemd worden. Maar de beknoptheid van zijn oeuvre is niet...

Slobodan Šnajder :: De reparatie van de wereld

Het is nooit anders geweest en vermoedelijk zal het nimmer anders zijn: recensenten zijn tuk op zogenaamde meesterwerken. Zo werd ook De reparatie van...

Maxim Osipov :: De wereld is niet stuk te krijgen

Gediplomeerd arts, schrijver van kortverhalen, analist van de menselijke psyche: voor weinig geïnspireerde critici vormde het voldoende aanleiding om Maxim Osipov om te dopen...

Klassiekers

Immanuel Kant :: Over pedagogiek

De Duitse (of beter Pruisische) filosoof Immanuel Kant (1724-1804) wordt met recht en rede tot de grootste filosofen gerekend. Binnen zijn immense corpus van...

Plato :: De ideale staat

De Griekse filosoof Plato (ca. 427-347 v.Chr.) geldt met recht en rede als een van de bekendste en invloedrijkste filosofen. Aan de Britse wiskundige...

Max Weber :: Wetenschap als beroep | Politiek als beroep

Hoewel hij zichzelf nooit als dusdanig beschouwde, geldt Max Weber (1864-1920) samen met zijn tijdgenoten Emile Durkheim (1858-1917) en Georg Simmel (1856-1918) als een...

Friedrich Nietzsche :: Zo sprak Zarathoestra

Onder niet-filosofen scoort Friedrich Nietzsche (1844-1900) ongetwijfeld hoog in het lijstje van bekende wijsgeren en net zo zal vooral het werk Also Sprach Zarathustra...