The Seven Mile Journey :: The Journey Studies

De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau is bekend geworden om zijn 'sociaal contract', zijn opvoedingsmethodologie (Emile) en natuurlijk zijn idee in de nobele wilde die, niet gecorrumpeerd door de maatschappij, zijn menszijn ten volle beleeft. Maar Rousseau was ook een reiziger, en hij bleef nooit ergens lang.

Tot zijn minder bekende werken behoort het op gemengde gevoelens onthaalde Les rêveries du promeneur solitaire dat na zijn dood gepubliceerd werd. Rousseau die, zoals geweten is, hoog opliep met de nobele wilde, zag in deze wandelingen ongetwijfeld een mogelijkheid om in alle rust en verpozing zijn ideeën de vrije loop te laten.

Het Deense The Seven Mile Journey lijkt het met Rousseau eens te zijn. Hun eigenste The Journey Studies laat zich echter niet in woorden vatten maar geeft in loutere klanken de eigen denkbeelden weer. Net als bij Rashomon wordt een verhaal verteld vanuit verschillende gezichtspunten, elk met zijn eigen impressies.

"Through The Alter Ego Justifications" is de monologue intérieure van de Ander. Voorzichtig oppert deze zijn eerste gedachten bij monde van heldere gitaren die een licht opzwepende melodie meekrijgen. De drums versterken de heersende gedachten maar laten nog steeds ruimte voor twijfel. De argumenten worden echter steeds meer kracht bijgezet tot een impasse bereikt wordt, en er een beslissing genomen wordt. Het gezegde is al zoveel herkauwd en herhaald maar blijft hoe dan ook krachtig.

Een tweede standpunt wordt naar voren geschoven in "Passenger’s Log, The Unity Fractions". Hier valt geen monoloog te bespeuren maar een kalme observatie die opnieuw vertrekt vanuit het standpunt van de gitaren. De toon is harder en donkerder dan voorheen, en het is dan ook een behoedzaam iemand die de haast afwezige drums opmerkt. Het logboek vertoont echter steeds grilligere patronen naarmate men verder leest, tot de gitaren een eerste korte adempauze inlassen alvorens terug op pad te gaan en het verhaal verder te zetten, nu en dan opnieuw halt houdend.

Met "Theme For The Oddmory Philosophers" krijgt het wijsgerige een kans om zich te buigen over dat wat eerder al vanuit een verstoord zelfreflectief én een toeschouwend gezichtspunt verhaald werd. De filosoof komt direct tot de essentie: verheven klanken vullen het discours dat zich als een droom openbaart, steunend op een alles overheersende piano. De andere instrumenten zijn niet meer dan voetnoten binnen een krachtig onderbouwd pleidooi.

Tot slot krijgen de hoofdrolspelers ook een stem. In "The Murderer / Victim Monologues" wordt het nooit duidelijk wie aan het woord is. Het is een helder vertoog dat gehouden wordt, waarbij gitaren elk hun eigen verhaal vertellen en feit en fictie zorgvuldig door elkaar geweven zijn opdat niemand nog de waarheid achterhalen zou. De emoties sluimeren verder onder de oppervlakte tot een verhitte discussie los dreigt te barsten. Maar elke opwelling wordt opnieuw afgeblokt, de waarheid komt ook nu niet aan het licht.

Binnen de muzikale stroming die een groep als Explosions In the Sky aanhangt, laat The Seven Mile Journey zich als een goede leerling opmerken. The Journey Studies zal hen nog niet verzekeren van onsterfelijkheid, maar de kanttekeningen die het album binnen het grotere werk plaatst, zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. The Seven Mile Journey is een veelbelovende leerling die het potentieel heeft zijn meester te overtreffen, als hij maar van de geijkte paden durft af te wijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

twee × twee =