David B. & Filiu :: De Beste Vijanden: 1. 1783-1953

Zijn strips bedoeld voor luie lezers? De lezers van De Beste Vijanden vallen alleszins niet onder die noemer. David B. en Jean-Pierre Filiu serveren hen een stevige kluif.

In onze middelbare schooltijd gebruikten leerkrachten geschiedenis en Latijn graag strips van Alex of Asterix om de lessen wat luchtiger te maken. De wisselwerking tussen geschiedenis en het stripverhaal kan best nog wat intensiever, moet de Franse auteur David B. gedacht hebben toen hij het idee opvatte om De Beste Vijanden te maken. Hij voorzag zich van een eminent islamkenner als Jean-Pierre Filiu en begon aan het beschrijven van de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en de islamstaten. Hij wilde hierbij beginnen bij het begin en zo de evolutie schetsen. Door die evolutie te tonen zou dan op sommige vlakken duidelijker kunnen worden waarop de huidige gespannen verhoudingen vaak gebaseerd zijn.

In het eerste deel dat nu vertaald werd bij Blloan, omspannen de auteurs de periode 1783 tot 1953. Een echt verhaal zit er niet in De Beste Vijanden, het gaat echt om een historisch boek in stripvorm. De tekeningen hebben weinig narratieve functie en blijven eerder illustratie bij de teksten. De visuele creativiteit van David B. maakt echter dat er toch voldoende verrassingen in dit album zitten. Het geheel van tekeningen en tekst wordt zo duidelijk meer dan de som van de delen. De Beste Vijanden legt de vinger op enkele pijnlijke kwesties in de politieke verhoudingen op wereldschaal. Tegelijk geeft het een genuanceerd beeld van een complexe situatie die al te vaak verengd wordt tot eenvoudig weg te slikken mediavoer. Het is een ambitieuze nieuwe stap in de carrière van één van Frankrijks meest eigenzinnige stripmakers.

Sinds hij met Vallende Ziekte op een vernieuwende en meeslepende manier vertelde over de epilepsie van zijn broer en de invloed daarvan op het hele gezin, geldt David B. als één van de grootste vernieuwers van het Franse beeldverhaal. Hij is één van de stichtende leden van L’Association, de uitgeverij die in de jaren ’90 eigenhandig het stripverhaal van nieuwe levenskracht voorzag. Nadien maakte David B. samen met meerdere van de andere oprichters de overstap naar de grote uitgeverijen en veranderde hij zo mee de basis van het stripverhaal. Zijn eigen verhalen bleven steeds gekenmerkt door een hang naar obscure literatuur en onbekende verhalen uit de hoeken van de geschiedenis. Grafisch zit er bijzonder weinig evolutie in zijn stijl, maar blijft hij creatief omgaan met zijn verhaalstof.

Met Jean-Pierre Filiu heeft hij als kompaan een hoog aangeschreven Franse academicus gevonden, die als expertise de geschiedenis van de islam heeft en de plaats van de islam in de recente geschiedenis. Net door die samenwerking gaat dit werk van David B. nog heel wat verder dan eerdere strips. In De Beste Vijanden is er hoegenaamd geen sprake meer van een hoofdpersonage of een verhaallijn. De tekeningen ondersteunen enkel de tekst en zoeken zo de grens op van wat een ‘strip’ kan zijn. Wij willen dan ook potentiële lezers waarschuwen voor dit album. Ze mogen dan ook geen klassiek verhaal verwachten. Integendeel, De Beste Vijanden is stevige historische non-fictie in de vorm van een stripverhaal. In dat opzicht zijn de auteurs glansrijk geslaagd in hun opzet. De Beste Vijanden biedt inzichten. In het tweede deel zal nog meer de link met het heden gezocht worden, wat de relevantie van de reeks alleen nog maar zal doen groeien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

1 × 5 =