Emily Dickinson :: Verzamelde gedichten

Na de twee afzonderlijke dundruk-delen met gedichten van Emily Dickinson, komt Uitgeverij van Oorschot nu met het eendelige, goedkope, maar vooral herziene Verzamelde gedichten. Vertaler Peter Verstegen toont opnieuw zijn meesterschap in de compacte, doch vaak doordringende poëzie van de mysterieuze Amerikaanse kluizenares-dichteres.

Emily Dickinson leefde in Amherst, Massachusetts, medio 19e eeuw. Deze staat ligt in New England, een van de eerste Europese gemeenschappen in Noord-Amerika. Hier ontstonden de vroegste literaire en filosofische bewegingen van de nieuwe wereld. Zo speelde de regio ook een belangrijke rol bij het afschaffen van de slavernij. Dickinson kwam uit een tot de gemeenschap georiënteerde familie, maar zelf leed ze een introvert en teruggetrokken leven. Ze stond dan ook gekend als een wat zonderling figuur, met onder andere een bijzondere voorkeur voor witte, eenvoudige kleren. De meeste van haar vriendschappen bestonden bij de gratie van correspondentie die een uitgebreid brievenbestand moet bevat hebben.

Het is in haar brieven dat Dickinson vaak gedichten meestuurde. De toon hiervan is in het begin absoluut licht, zelfs speels en verdonkert gaandeweg. Peter Verstegen licht in zijn boeiende biografisch nawoord en erudiete commentaren bij de gedichten op weergaloze wijze toe hoe dit komt. Het onmiskenbaar autobiografisch gehalte van de gedichten mag echter niet als excuus dienen om de vele leemtes daarin via de poëzie op te vullen. Aan wie waren bijvoorbeeld haar Master-brieven gericht, waarin ze het object van haar liefde aanspreekt met “meester”? Over diens identiteit is fel gespeculeerd. Verstegen suggereert dat het gaat om Dickinsons belangrijke passie voor de dominee Charles Wadsworth. Deze inspireerde haar ook tot enkele doordringende en hartstochtelijke liefdesgedichten.

Van de ruim 1800 gedichten werden er slechts een handvol gepubliceerd tijdens haar leven. Verzamelde gedichten bevat ruim de helft van het totaal. De metriek is gebaseerd op de common (hymn) meter, teruggaand op volksliederen en kerkgezangen. Ook de eigenzinnige interpunctie en het wendbaar aanwenden van de syntax zijn een typische eigenschap. Thematisch onderscheiden de onderwerpen zich door hun intimiteit en intensiteit van haar beleving van liefde, dood en natuur. Humor, lyriek, geëxalteerdheid wisselen elkaar af, waar de meeste van haar tijdgenoten voornamelijk plechtstatige gedichten schreven. Dit alles zorgt dan ook voor een grote originaliteit; een unieke stem in de Amerikaanse letteren.

Er was Verstegen duidelijk veel gelegen aan de metriek, die bijzonder goed bewaard is in de vertaling. Dickinsons soms bizarre spelling en onachtzaamheid qua interpunctie zijn in de vertaling daarenboven gecorrigeerd. Deze Verzamelde gedichten zijn niet zomaar een goedkope en samengestelde versie van de twee luxueuzere dun-papier versies die reeds bij uitgeverij Van Oorschot verschenen. Niet alle gedichten daaruit zijn in dit boek opgenomen en vele vertalingen zijn herzien. Bovendien werd de chronologie hersteld, zodat de dichterlijke ontwikkeling beter te volgen is. Dat Dickinson een belangrijke dichteres is, met een tijdloze ontroerende kracht, spreekt gelukkig uit alle poriën van deze fantastische uitgave.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

3 × drie =