Paul De Moor :: Luc Tuymans, schilderen op ijs

Eind 2009 verbaasde Paul De Moor vriend en vijand met het korte De schilder, de duif en de dingen, een boek voor alle leeftijden over het werk van schilder Roger Raveel. Het moet via dat boek (verschenen bij Lannoo) geweest zijn, dat Uitgeverij Ludion De Moor contacteerde met de vraag om de handen in elkaar te slaan voor een soortgelijk project rond Luc Tuymans.

Als basis voor dit boek dient het leven en het werk van Luc Tuymans. Deze Antwerpse kunstenaar heeft er dan ook een turbulente carrière opzitten, die zich ideaal leent voor een beknopte bespreking zoals deze. De Moor heeft zich weten te beperken tot enkele interessante episodes uit het leven van de kunstenaar en wie graag wat wil lezen over de ontwikkeling van ’s mans oeuvre, heeft met deze poëtische, korte beschouwingen goud in handen. Hoewel het doelpubliek eerder jeugdig is, kiest De Moor voor een eigenzinnige schrijfstijl die vooral volwassenen naar waarde zullen kunnen schatten. Nochtans mijdt de auteur barokke zinnen of complex gestructureerde alinea’s en verhalen: louter door zich te bedienen van korte zinnen, schept hij een bijzonder intrigerend universum, dat inhoudelijk verbaast (omdat Tuymans in zijn leven ferme dingen heeft gedaan) en tegelijk vormelijk een grote superioriteit ademt.

Het hele boek is bovendien gedrukt op hard papier, waardoor de twintig werken van Tuymans die in dit boekje werden opgenomen nog beter tot hun recht komen. De kleuren en de bladspiegel zitten helemaal goed en de integratie tussen beeld en tekst is absoluut perfect verlopen. De versluierde waas waarachter vele van Tuymans schilderen schuilgaan, heeft dus niets flou, maar komt heel concreet tot bij de lezer. Zowel voor de jongere als voor de oudere liefhebber is de opgenomen schilderkunst buitengewoon interessant, want de teksten van De Moor zijn zodanig opgesteld dat ze een grote nieuwsgierigheid naar het eigenlijke oeuvre van Tuymans opwekken. De auteur heeft het immers niet alleen over biografische details, maar ook over de technieken die de kunstenaar in zijn oeuvre heeft ontwikkeld. Nergens bedient De Moor zich hier van technisch jargon: alweer triomfeer t de eenvoud en de toegankelijkheid, zonder dat de innerlijke diepte daar onder te lijden heeft. Eerder het tegendeel zelfs: De Moor legt uitsluitend essenties bloot, met een intrigerend en innemend kort boekje tot gevolg.

De discussie over of dit boek al dan niet bestemd is voor jonge lezers, kan nog lang aanslepen. Feit is dat De Moor zijn lezers niet heeft willen onderschatten, waarmee hij een spijtige tendens binnen de huidige jeugdliteratuur mooi wist te omzeilen. Bovendien voorziet hij de meerderjarige geïnteresseerden eveneens van meer dan genoeg input, zodat ook zij met volle teugen kunnen genieten van dit kleine pareltje. Dit is namelijk literatuur waarin niet elk woord, niet elke zin begrepen hoeft te worden. Er is ruimte voor suggestie, zonder in irritante, vage uitlatingen te vervallen. Opmerkelijk is bovendien dat Tuymans, aldus een tevreden De Moor, helemaal open stond voor dit project. Hij gaf De Moor een ongecensureerde inkijk in eigen leven en die vrijheid geeft Luc Tuymans, schilderen op ijs een bijzonder eerlijk aanschijn. De versmelting tussen literatuur, biografie en beeldende kunst had dus moeilijk beter kunnen zijn. Nergens breedsprakerig, altijd beknopt en immer een esthetische meerwaarde in de stijl, is dit boekje een van de mooiste geschenken die men jonge ouders of jonge kinderen kan geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

4 × 3 =