Burgerlijke Schemering (Michiels)

Als cartoonist verdiende Steve Michiels al zijn sporen. Burgerlijke Schemering is zijn debuut in het verhalende genre. Tegelijk is het een kunstproces dat in het boek opgetekend wordt.

In de gekende bolle neuzenstijl laat Steve Michiels in Burgerlijke Schemering een aantal personages de revue passeren die allemaal uitblinken in het burgerlijk bedekken van wat niet gezien mag worden. Verschillende verhaallijnen lopen zo door mekaar, en telkens worden de grenzen van de welvoeglijkheid geleidelijk aan overtreden. Net als in zijn cartoons bewijst Michiels in deze strip dat hij perfect de vinger op de wonde kan leggen. Hij vergroot menselijke eigenschappen zodanig uit dat ze steeds meer contrasteren met zijn vriendelijk ogende tekeningen. Wij werden er allezins regelmatig wat ongemakkelijk omdat sommige passages herkenbaarder bleken dan we zelf durfden toegeven.

Het ontstaansproces van Burgerlijke Schemering maakt integraal deel uit van het album. Michiels voerde een artistiek onderzoek naar de manieren waarop zijn creaties tot stand komen. Hij kreeg bij dit onderzoek de medewerking van Sint-Lucas Beeldende Kunst in Gent. De bundeling van korte verhalen, schetsen en foto’s biedt een unieke inkijk in het werkproces van een striptekenaar. Anderzijds gebeurt de integratie van al deze elementen in het hoofdverhaal op een weinig genuanceerde manier, waardoor het er geen deel van kan uitmaken. Zo lijkt het eerder op een uitgebreide sectie met aanvullende schetsen, dan op een waardevolle aanvulling op de graphic novel Burgerlijke Schemering.

In hoofdzaak bestaan de pagina’s van dit album (dat op liggend formaat uitgevoerd werd) uit één grote tekening. Zo snelden we als lezer doorheen het dikke album en ligt de nadruk van het verhaal te zeer op de groei naar een climax die volledig over the top gaat. Veel nuance gaat verloren en van echte verhaalopbouw is in dit debuut nog niet veel sprake. In een tekstbijdrage aan het einde van het album geeft de auteur ook toe dat dat werken aan een lang verhaal de grote uitdaging was voor de cartoonist Steve Michiels. Het resultaat dat hij in Burgerlijke Schemering bereikt, is wisselvallig van niveau.

Het doet echter wel deugd om de spitse en wrange observaties waarvoor Steve Michiels ondertussen heel wat bekendheid gekregen heeft, in een langer verhaal te zien terugkeren. Na bijna 20 jaar van cartoons is de graphic novel een bevrijding voor deze kunstenaar. Het is duidelijk dat hij zijn draai nog niet volledig gevonden heeft. De toekomst zal uitwijzen of Steve Michiels eerder een verteller van verhalen, dan wel een observator van mensen is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

4 × 4 =