U was weer geweldig dit jaar! De beste lezersreacties van 2010!


Laat er geen twijfel over bestaan: we zien u graag. Bijna zo graag
als u ons ziet. Maar geef mensen een kans om te reageren op
recensies, en voor je het weet krijg je teksten te lezen die vaak
intelligent en respectvol zijn, soms inzichtrijk en soms… tja,
soms iets minder. Bizarre, grappige en soms lichtjes
angstaanjagende reacties, netjes voor u op een rijtje gezet.

Brad Pitt heeft een rare invloed op de darmflora van
sommige lezers van onze recensie van Mr. Nobody.
Ik
vraag me af waarom Brad pitt altijd met de pluimen moet gaan
lopen?! Jared is een bijzonder goed acteur en wordt veel te veel
onderschat. Ist gewoon omdat Brad de vent van is misschien? Ik
krijg er het sch””t van!!!

Dit is onze favoriet. Lezer “metal” begon door op 25
juli het volgende berichtje achter te laten onder de recensie voor
Predators:
een vraagje voor vincent wat vind je van
lord of the rings???

Vincent antwoordde dat hij ze oké vond, maar ook niet veel
meer. Een dag later (26/07) volgde deze reactie van metal, opnieuw
onder de recensie van Predators:
raar dat ze hier op enola
avatar wel goed vonden en lord of the rings niet ik had echt
gedacht dat vincent lord of the rings geweldig zou vinden blijkbaar
niet dus jammer

Nog een dag later, op 27 juli, lezen we dit onder de recensie
van Inception:
om bij enola te werken of hoe je het ook
noemt moet je eerst lod of the rings niet echt veel vinden dan pas
word je aan genomen en dat is niet eerlijk als je het mij
vraagt

En op 28 juli volgt er dit:
vond inception ook een
geweldig film.ik heb niks tegen de mensen van enola, maar berijp
niet wat ze tegen the lord of the rings hebben .tegenwoordig worden
er maar weinng goeie spektakel films gemaakt die de strijd aan
kunnen met (daar gang we weer) the lord of the rings.vond avatar
maar zwak

En, onder de recensie van The Road, op dezelfde dag,
dit:
een vraagje voor peter wat vind jij van the lord of
the rings.ik denk dat jij ze wel geweldig vind

Conclusie: te veel Lord of the Rings kan de gezondheid
schaden. Of in ieder geval het relativeringsvermogen.

A Serious Man was niet aan iedereen besteed. Maar de
brilmonturen waren wel grappig!
Wat was er eigenlijk
zo om te lachen? De houding van sommige personages was soms vreemd,
maar grappig??? OK, die rare brilmonturen waren wel leuk, maar ook
niet echt grappig.
En wat stelde die intro eigenlijk voor? Ik versta de link niet
tussen de intro en de rest van het verhaal.
bedankt.

Twilight: Eclipse rules! XoXo :DD !!!
$*$
Deze recensie trekt op niks, want al de twilight
films zijn EPISCH

Ga je eerst eens verdiepen in alle films, voordat je een van de
3 delen af gaat zitten zeiken. Je zegt dat je geen idee hebt waarom
er dingen gebeuren, nou ga dan eerst is effe lekker deel 1 en 2
kijken, en kom dan maar terug. Diep triest deze recensie.

Sommige mensen hebben duidelijk geen behoefte aan de
persoonlijke visie van de recensent in een bespreking. Of aan zijn
interpretatie van het thema. Want klaarblijkelijk dienen recensies
daar niet voor.
Dus Dennis, omdat jij het persoonlijk
oneens bent met de richting van het verhaal is die film rommel?
Niemand geeft ene shit om jouw visie op het thema, we willen hier
gewoon een scherpe maar ietwat objectieve filmbespreking
lezen.

Deze is op de valreep binnengekomen. Een mail in verband
met het gebruik van het woord “pampers” in de bespreking van Das
Leben der Anderen. Leest u hem gerust drie keer, het heeft bij ons
ook even geduurd. De interpunctie van de mail hebben we onaangetast
gelaten, om het haiku-effect niet teniet te doen.

dank u voor uw uitvoerige bespreking van het Leven van
Anderen
evenwel
hier zijn we
nog maar juist uit de luiers gegroeid
en al klaar
om ons verleden tegen johnson&johnson en andere
luierfabrikanten te verdedigen

met Moltex en Wasluier :
weg met Pampers en andere pamperachtigen!

uw toegenegen

Felix de Gelukkige

nota bene : u gebruikte per vergissing het woord pamper,
waarvoor wij het precies passende woord l ui e r voor
hebben?.

Als ik even mag reageren: het woord pamper staat gewoon in
het groene boekje. Het is dus correct en ik heb het ook helemaal
niet per vergissing gebruikt. Luier mag ook, uiteraard. Ik
veronderstel dat u voor Moltex werkt. Of dat u een taalpuritein
bent die zich zelfs geroepen voelt om een Duitse titel te
vernederlandsen. Hoe dan ook, ik ben blij dat u de pampers bent
ontgroeid.

Een opmerking over de merkwaardige hobby’s van Mel
Gibson (joden uitschelden, dronken rijden, zijn ex wat muilperen
verkopen enz.), gaf aanleiding tot een tekst waaruit bleek dat Mel
op z’n minst toch nog één verdediger heeft. Disclaimer: dit zijn
twee lange reacties, en ik heb de opmerkingen van mijzelf en
Vincent er tussen laten staan om het plaatje compleet te maken.
Voor wie het einde niet haalt, alvast een geweldig oud en
nieuw!

Evenwichtigheid
Door ni09 op 03/03/2010 om
10:57

Correctie: Er waren niet meerdere, er was 1 dronken incident
gedurende die 8 jaren. En tijdens dat ene incident heeft hij
lelijke dingen gezegd, die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als
voortkomend uit een racistisch gedachtegoed, maar evengoed voort
zouden kunnen komen uit iets heel anders. Wie zou zich bijvoorbeeld
niet aangevallen en getreiterd voelen als hij gearresteerd werd,
dat is een heel normale reactie op vrijheidsberoving, zelfs als er
een goede reden voor is. En wanneer zijn we het meest geneigd om
een ander persoon een trap onder de gordel te geven in plaats van
om redelijk en eerlijk te blijven, als we ons zelf aangevallen
voelen. Verder, wanneer ligt het het meest voor de hand dat men aan
zulke gevoelens toegeeft in plaats van zich vermaant, als men
bijvoorbeeld dronken is. Dan wordt de controle op elke norm die we
in het dagelijks leven hanteren verkleind, niet slechts 1. Als
alcohol een waarheidsserum zou zijn dan zouden we het in ons
rechtssysteem hebben kunnen incorporeren, dan hadden we al die
verhoortechnieken niet nodig.
In brede zin heeft Gibson gedurende zijn hele 30 jaar durende
carrière bekend gestaan als juist vriendelijk, gevoelig voor de
noden van anderen en bescheiden. Hij geeft bovendien op grote
schaal aan goede doelen, en bepaald niet alleen aan kerkelijke, hij
vliegt zieke en gehandicapte kinderen vanuit de hele wereld naar
ziekenhuizen waar ze geopereerd kunnen worden, investeert in milieu
projecten, schenkt huizen aan mensen die berooid achtergelaten zijn
door natuurrampen en zo meer. Sinds dit ene incident echter wordt
het prettige genegeerd en de kleinste irritatie van zijn kant op
grote schaal door de meerderheid van de media WEL belicht,
herhaaldelijk besproken en uitvergroot. Daarbij wordt dan ook nog
eens vaak de kleinste irritatie vrij vertaald in ‘volkomen over de
rooie zijn’ (zelfs als begeleidende videobeelden laten zien dat dat
bepaald niet het geval is), en wordt de indruk gewekt dat voor
jezelf opkomen in ZIJN geval een teken is van ‘krankzinnig’ zijn
(alsof anderen nooit geïrriteerd zijn, nooit voor zichzelf opkomen,
nooit de ander tegenspreken en nooit een scheldwoord hebben
gemompeld – inclusief al degenen die zo geirriteerd zijn als hij
dat doet). Dit geeft een geheel vertekend beeld van wie de man is
en hoe hij in het algemeen in de omgang is. En het is bepaald
onbehoorlijk dat ons wordt opgelegd dat het politiek incorrect zou
zijn om een positieve mening over de man te hebben alsof er maar 1
uitleg mogelijk is over wie hij is. Dat is juist een
vooroordeel.
Gibson heeft geen enkele plicht om zijn hoofd te laten hangen en
zich kritiek te laten welgevallen, simpelweg omdat een groep mensen
vindt dat het zijn plaats is om die rol op zich te nemen. Als zij
voor zichzelf op mogen komen – wat ze klaarblijkelijk vinden dat ze
doen – dan mag hij dat ook. Het is goedbeschouwd niet eens vreemd
dat een man onder die omstandigheden inderdaad op den duur
irritatie ontwikkelt – vreemder, minder doorsnee zou het zijn als
dat niet het geval was.


Door Dennis op 03/03/2010 om
18:22

Sure, iedereen zegt als hij zat is toch dat de joden
verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen ter wereld?

Door Vincent op 03/03/2010 om
19:14

Ik vind nog altijd dat we vooral moeten oppassen voor de
Duitsers.

Evenwichtigheid 2
Door ni09 op 03/03/2010 om
23:57

Een kennis van mij is dronken. Flirt in de bar met een mooie
vrouw. Zij wijst hem af. Wat zegt hij? Lelijk wijf. Leugen, was een
trap onder de gordel omdat hij zich neergehaald voelde. Hij
gebruikt gemeenplaatsen om haar te raken. Zoiets als tegen een man
zeggen dat hij een slappeling is. Iedereen weet wat de
gemeenplaatsen zijn waar het bepaalde groepen aangaat.
Acties vinden in een context plaats. De agent die Gibson
arresteerde destijds is Joods en ziet er ook Joods uit. Israël was
net een oorlog met een buurland begonnen. Het was het gesprek van
de dag. Velen waren bang dat het zou overslaan naar andere landen.
Los daarvan, Gibson had tegen die tijd een aantal jaren met
regelmaat naar zijn hoofd gesmeten gekregen dat hij nu juist dat
soort dingen zou denken – dat de joden aan ongeveer alle slechte
dingen schuldig zijn, sterker nog, dat hij, OMDAT hij zo zou
denken, door middel van The Passion een hetze op touw had gezet om
ze te ondermijnen. Dat is nogal een verwijt. En als men die
intentie niet heeft des te frustrerender. Het is niet alsof hij ver
moest zoeken naar een rotopmerking als hij zich aangevallen en
geteiterd voelde toen zijn vrijheid hem werd ontnomen.
Al met al kan het dus simpelweg een trap onder de gordel geweest
zijn. Onacceptabel? Ja, volkomen en volstrekt. Een walgelijke
opmerking. En vlak na dit incident is dat exact wat Gibson er zelf
over gezegd heeft. Hij heeft aangegeven dat antisemitisme
wanstaltig is en onacceptabel. Hij heeft in het openbaar meermaals
een dergelijke statement uitgebracht en excuses aangeboden, hij
heeft individuele gesprekken met vertegenwoordigers van de Joodse
gemeenschap gehad.
Met name Gibsons (vele) Joodse vrienden zeggen dat hij allesbehalve
antisemitisch is. Het betreft hier allemaal intelligente mensen met
een goed ontwikkeld sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Het is
zeer aannemelijk dat ze door de jaren heen tekenen van
antisemitisme zouden hebben opgemerkt en dat ze er tegen zouden
zijn opgetreden. Maar juist de mensen die hem niet kennen worden
als experts geraadpleegd en serieus genomen.
Begrijp me goed, ik zou van zijn levensdagen haat tegen welke groep
dan ook niet accepteren. Zeker niet tegen een groep die in een
recent verleden zoveel heeft moeten vrezen, zoveel heeft verloren
en zoveel leed heeft moeten doorstaan. Men moet zeer waakzaam zijn
en blijven.
Dat neemt niet weg dat mensen hun persoonlijke mening dat Gibson
antisemitisch is niet als een rationeel en voldongen feit moet
verkondigen. Dat is een foute, bevooroordeelde veronderstelling. Er
zijn meerdere plausibele manieren om naar dit incident te kijken.
En ook allerlei bijkomend bewijs dat juist die visie kan
ondersteunen. Men kan hier toch echt meerdere kanten mee op. En
daar komt bij, juist mensen die waarschuwen tegen haat, zwart-wit
denken en het gevaar van lastercampagnes, moeten ervoor waken niet
dezelfde kant op te gaan als ze de ander verwijten. JUIST zij niet.
Het wordt ook nog eens door buitenstaanders gebruikt om te
concluderen dat ze ZELF haatzaaiers zijn, dat ze ZELF niet bijster
integer of betrouwbaar zijn.

Bent u er nog, of hebt u dat laatste gewoon met één oog
eens overlopen, tot de teneur ervan duidelijk was? Groot gelijk.
Vergeet zeker onze top en flop van 2010 niet te lezen én er op te
reageren. Je weet maar nooit, misschien haal je onze wall of fame
van volgend jaar wel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

zeventien − zestien =