Scotto, Stoffel & A.Dan :: Kabeljauwtje

Het oeuvre van Marcel Pagnol inspireerde tot een collectie met stripbewerkingen. Kabeljauwtje, van Serge Scotto, Eric Stoffel en A.Dan is gebaseerd op Pagnols film Merlusse uit 1935.

Je hoeft niet altijd het warm water uit te vinden om succesvol te zijn. Zo kunnen bewerkingen van eerder werk ook een oplossing bieden. Niet altijd pakt dat goed uit. Toch blijkt sinds enige tijd dat het oeuvre van de Franse toneelschrijver en filmmaker Marcel Pagnol (1895-1974) nog wonderwel aansluit bij de wensen van het huidige lezerspubliek. Zo vertaalt Saga nu al enige tijd stripbewerkingen van Pagnols werk in een aparte collectie.

Kabeljauwtje is de bewerking van Pagnols film Merlusse uit 1935. In dit verhaal verwerkte Pagnol opnieuw elementen uit zijn jeugd, zoals zijn verblijf op de middelbare school in Marseille. Het is een van zijn minder bekende werken. De vorige albums, het tweeluik Topaze en twee albums met Pagnols beroemde jeugdherinneringen, zijn veel sterker bepalend geweest voor het beeld dat we vandaag nog hebben van Marcel Pagnol. Zijn tweeluik Jean de Florette en Manon des sources blijven echter ook in ons taalgebied zijn bekendste creatie, zowel in roman als in film. Ook de bewerking van die verhalen zit er aan te komen.

Voor de bewerking van al die verhalen staan Serge Scotto en Eric Stoffel in. Zij zorgen er samen met de familie Pagnol voor dat de sfeer van het oorspronkelijke werk zo veel mogelijk bewaard blijft in de strips. Laat die sfeer nu net aansluiten bij de voorkeuren van de stripliefhebbers. Een succesreeks als Magasin General borduurde voor een deel voort op de sfeer van het werk van Pagnol. Een meanderend verhaal in een landelijke omgeving, met een focus op de relaties tussen mensen. De timing van de Pagnol-collectie kon dan ook niet beter gevallen zijn.

In Kabeljauwtje zijn Scotto en Stoffel er goed in geslaagd om de kille sfeer van de oude internaten weer te geven. Het contrast met de diepe vriendschappen die er gesloten werden, komt ook mooi tot zijn recht. De moraal is redelijk eenduidig, zoals dit gebruikelijk was in de verhalen uit die tijd. In Pagnols latere werk durfde hij al eens meer de betreden paden verlaten en kregen zijn personages wat dubbele kanten.

De tekeningen van A. Dan (pseudoniem van Daniel Alexandre) overtuigden ons niet helemaal. In een verhaal waarin de personages cruciaal zijn, blijven de emoties in de tekeningen erg vlak. Heel vast is zijn tekenhand ook niet in dit album, waardoor de afwerking tussen de pagina’s al eens durft te variëren. Toch is zijn Franse uitgever best tevreden, want recent verscheen van zijn hand in het Frans ook een tweede bewerking van één van Pagnols werken, Jazz.

Kabeljauwtje is dus alleszins een sympathieke one-shot. Het verhaal is boeiend en de tekeningen staan er ten dienste van. Toch had hier meer in gezeten indien de auteurs net iets geïnspireerder te werk waren gegaan. Nu overstijgt dit album de middelmaat niet. En met een enorm aanbod aan nieuwe strips is dat bijzonder jammer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

9 − acht =