Ferry, Raney, Derenick, Rouleau & Kelly :: Superman – De Oogst

De Superman-verhalen van Joe Kelly wordt in de VS alom gewaardeerd. Nu vertaalt RW een eerste verhaal De Oogst. Door te veel artistieke wissels en verwijzingen naar eerdere plots overtuigt dit album niet helemaal.

In De Oogst bundelt RW zes delen uit de Amerikaanse reeks Action Comics. Het boek opent met het feestnummer 800 waarin tal van grote comicnamen hun opwachting maken. Ook delen 801 tot 805 staan in De Oogst opgenomen. Die afleveringen verschenen in 2003 en maken deel uit van Joe Kelly’s lange run als schrijver van Action Comics. In dit verhaal worden de VS geconfronteerd met een virus dat ervoor zorgt dat overal in het land mensen superkrachten en mutaties krijgen. Superman en Lex Luthor zijn de enige die het virus kunnen klein krijgen. Ze binden de strijd aan met Generaal Zod, die het virus wil gebruiken om de aarde te onderwerpen en Superman te vernietigen.

De Oogst vormt een onderdeel van een langlopende reeks en dat is hier en daar wel te merken. Zo is het vreemd dat Lex Luthor, de aartsvijand van Superman, plots president blijkt te zijn. Nog andere verwijzingen naar eerdere verhalen van Joe Kelly maken het soms moeilijk om optimaal van De Oogst te genieten. Als op zich staand verhaal schiet dit album hier en daar te kort. Tegelijk is er heel wat om van te genieten. Zo is het verhaal over een vorm van chemisch terrorisme actueler dan ooit. Ondanks het onoverwinnelijke karakter van Superman slaagt Kelly erin om De Oogst toch spanning mee te geven. De dreiging van Generaal Zod is voldoende reëel om ook Superman in de problemen te brengen. Het is jammer dat RW niet van start gaat met de eerste verhalen van Kelly. Op die manier kunnen ze als een geheel gelezen worden en kunnen de lezers de onderlinge verwijzingen begrijpen.

Zoals in de Amerikaanse superheldencomics gangbaar is, veranderen ook in De Oogst de tekenaars bijna per aflevering. De hoofdmoot in De Oogst wordt verzorgd door Pascual Ferry, met hulp van Tom Raney, Tom Derenick en Duncan Rouleau. Dat zijn dan nog maar de tekenaars met het grootste aantal bladzijden, want er zijn er nog verschillende die maar één of twee pagina’s tekenden. Hoewel de kwaliteit van elke tekenaar buiten kijf staat, is De Oogst echt wel te heterogeen om als één geheel gelezen te kunnen worden. Visueel springt het verhaal vaak elke tien bladzijden van de ene naar de andere stijl.

De afgelopen jaren heeft RW verschillende klassieke Superman-verhalen vertaald. Tegelijk durven ze ook minder bekende verhalen vertalen. In het geval van De Oogst is het zeker een strip met verdiensten, maar ook aanzienlijke tekortkomingen. De kwaliteiten van Joe Kelly trekken we hier allerminst in twijfel, gezien bijvoorbeeld het schitterende I Kill Giants, dat eerder bij Blloan in vertaling verscheen. Toch lijkt De Oogst niet meteen het geschikte verhaal om zijn talenten ten volle een podium te geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

drie − drie =