Geoffrey Brusatto. Ways of folding. Reconstructing the printed book :: Z33, Hasselt

Kunst mag dan overal aanwezig zijn in onze moderne maatschappij, wetenschap is het eveneens. Meer nog, beide disciplines kunnen perfect samengaan. De laatste jaren zien we een koppeling ontstaan via kunstenaars die een doctoraat in de kunsten nastreven. Z33 wijdt nu een volledige (kleine) tentoonstelling aan de resultaten van een dergelijk doctoraatsonderzoek door grafisch ontwerper Geoffrey Brusatto.

Brusatto ontplooide zijn onderzoek aan de faculteit Architectuur en Kunst van Universiteit Hasselt, waar hij ook deeltijds grafische vormgeving doceert. Het onderwerp is even veelbetekenend als breed: het boek als object en zijn plaats in de huidige (digitaal gedomineerde) maatschappij. In het kader hiervan ontwikkelde Brusatto vouwschema’s die tot doel hebben om nieuwe boekstructuren en paginacombinaties mogelijk te maken. Zo worden de schema’s deel van de discussie over de toekomst van het analoge boek in het digitale tijdperk.

De expo werd door Z33 opgesteld in vier elkaar perfect opvolgende rechthoekige kamers in de oude begijnhofhuisjes. Het is niet duidelijk of de verantwoordelijken het zelf beseffen, maar onrechtstreeks maken ze door deze aanpak een statement: tot voor enkele decennia dienden deze kamers immers als bibliotheekruimtes voor de Provinciale Bibliotheek, die destijds in het oude begijnhof gevestigd was. Weliswaar in een tijdperk toen er van digitale boeken nog lang geen sprake was.

Geoffrey Brusatto hanteert tijdens de tentoonstelling – en voorheen ook tijdens zijn onderzoek – een duidelijke methodiek. Hij reconstrueert enerzijds het traditioneel gedrukte boek, maar anderzijds deconstrueert hij het ook, in filosofische termen. Typerend voor de aanpak is het ontbreken van ook maar de meest elementaire tekstuele uitleg in de ruimtes van de expo. Zelfs de traditionele naamplaatjes bij de objecten dienden eraan te geloven: als leidraad dienen enkele bladzijden zaaltekst die enkel de meest summiere uitleg verschaffen.

In een eerste bijruimte speelt zich Vouw 1 af, onder de vorm van een introductiefilm die zeer origineel geprojecteerd wordt op de houten vloer. De bijbehorende zaaltekst verduidelijkt de structuur van de film en toont aan hoe het onderzoek uitmondde in een nieuwe methode om vouwen aan te brengen. De onderliggende bedoeling is het boek als het ware terug te geven aan de lezer. In de eerste rechthoekige kamer gaat Vouw 2 dieper in op het onderzoeksmateriaal. Vier muren hangen helemaal vol met allerlei varianten op tekeningen en vormen. Het onderwerp is toch niet zo nieuw als kan vermoed worden: ook Hans Richter en Sol Lewitt hielden er zich reeds mee bezig.

De tweede rechthoekige kamer focust op de resultaten van het onderzoek: een manifest dat in acht punten de ontworpen methode verklaart, een film die de beoogde methode aanschouwelijk probeert te maken en een onwaarschijnlijke hoeveelheid gevouwen boekobjecten op de grond. Uiteraard kan doctoraatsonderzoek nooit losstaan van de samenleving. In de twee laatste kamers kregen een achttal kunstenaars vrij spel om de bekomen vouwmethode concreet toe te passen. Lieven De Boeck speelde door de vouwmethode op een wereldkaart met de meridianen, zodat de segmenten en de landen anders komen te liggen. Julie Peeters haalde haar inspiratie bij de ogen van de vrouwen op de schilderijen van Roy Lichtenstein, een kunstenaar die via stippen en vouwen karakteristieke blikken schiep. Het toepassen van de methode zorgde inderdaad voor een veranderlijk spel van vrouwelijke blikken.

Z33 nam een moedige beslissing door een hele tentoonstelling te wijden aan één onderzoek. Wetenschappers zullen de abstracte patronen en toepassingen ongetwijfeld weten te waarderen. Of de minder wetenschappelijk aangelegde bezoeker met alle aspecten mee is, valt echter te betwijfelen. Het ultieme succes van de methode zal af te lezen vallen van haar toepassingen in het boekenvak.

Geoffrey Brusatto. Ways of folding. Reconstructing the printed book loopt nog tot 11 oktober 2015 in Z33 in Hasselt

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

zestien − 13 =