Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek :: BOZAR, Brussel

Sinds vier maanden zet BOZAR de schijnwerpers op Italië. Eén van de tentoonstellingen georganiseerd in dit kader is Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek. Er wordt ingegaan op ruim drie eeuwen van kunstontwikkeling en -traditie in de Italiaanse stad Siena.

Een zestigtal unieke werken uit de dertiende tot vijftiende eeuw worden in Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek voor het eerst samen getoond in België. Bruiklenen uit onder meer het Museum voor Schone Kunsten van de Franse stad Rouen worden getoond naast meesterwerken uit de collectie van de Pinacoteca Nazionale di Siena. De aanleiding voor het samenbrengen van deze bijzondere verzameling kunstwerken in samenwerking met de Italiaanse en Franse instellingen, is het Italiaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Oorspronkelijk gepland tot achttien januari, werd de tentoonstelling wegens succes al een week verlengd. Aan een aanzienlijk bezoekersaantal ontbreekt het de Brussels BOZAR dus blijkbaar niet. Toch laat de tentoonstelling een eerder magere indruk na. Het thematische parcours met elf zalen is duidelijk, maar weinig diepgaand. De werken zijn uniek en voor het eerst samen in West-Europa te zien, maar zonder extra kadering blijft het toch vaak slechts leuke beelden kijken.

Hoewel de zaalteksten hier en daar breder gaan dan louter wat is afgebeeld, is het overgrote merendeel van historische kadering enkel terug te vinden in de inleidende tekst bij de aanvang van de tentoonstelling. Daarin wordt beknopt informatie meegeven over de ontwikkeling van de kunsttraditie in Siena en haar verhouding met de toenmalige kunstontwikkeling in de rest van Italië. Helaas komt informatie over de ontstaansgeschiedenis van een specifiek werk slechts sporadisch aan bod. Bezoekers blijven doorgaans in het duister over voor wie een werk oorspronkelijk gemaakt werd, of het werk deel uitmaakte van een grote geheel, en of het werk bedoeld was voor publieke of privé-devotie.

Gegevens die niet gekend zijn, kunnen uiteraard niet worden meegedeeld en zoals de tentoonstellingscatalogus duidelijk maakt, ontbreekt voor veel van deze vroege werken detailinformatie. Het gevoel dat men in deze gevallen de relatie tussen een tentoongesteld werk en de ontwikkelende beeldtaal van Siena beter had kunnen aangeven, weerklinkt op zulke momenten in het achterhoofd. Een bezoeker die meer informatie wil over een individueel werk, kan zich wel ophalen aan enkele exemplaren van de catalogus die halfweg het parcours ter inzage liggen. Wie echt in de diepte wil gaan, is verplicht bijkomend te betalen voor een audiogids.

Wie zich bij dertiende- tot vijftiende-eeuwse kunst uit Siena niet veel kan voorstellen, kan zich op basis van het campagnebeeld, de Onze-Lieve-Vrouw van de Nederigheid van Giovanni di Paolo, een relevant beeld vormen. De tentoonstelling omvat onder meer werken met een overvloed aan bladgoud vanwege de invloed van de Byzantijnse kunst op deze uit Siena, een evolutie van vlakke achtergronden naar perspectiefwerking, en afbeeldingen van Maria met Kind die typerend waren voor de stad die Maria als beschermheilige had.

Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek kan ondanks de eerder oppervlakkige zaalteksten een boeiende tentoonstelling zijn voor zij die een audiogids aanschaffen. Mensen met een interesse in Christelijke beeldtaal, Italiaanse kunst of schilderijen in gotische stijl, vinden hier hun gading. Bezoekers die nog compleet onvertrouwd zijn met de schilderkunst uit deze periode en vooral willen bijleren, vinden allicht elders een betere introductie.

Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek loopt nog tot 25 januari 2015 in BOZAR, Brussel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

twee − een =