Dieter De Lathauwer / Annelies De Mey – Appearances :: Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan in 3500 Hasselt

In tijden van supersnel internet en websites waarop eenieder gratis zijn of haar foto’s kan plaatsen, vergeet men wel eens dat de fotografie een geschiedenis van honderdzeventig jaar achter de rug heeft en nog steeds in volle ontwikkeling is. Cultuurcentrum Hasselt organiseert daarom een tentoonstelling rond twee fotografen die zich op een specifieke plaats in hun carrière bevinden.

De fotografieliefhebber die de tentoonstelling op de eerste verdieping van het cultuurcentrum bezoekt, wordt vanaf het eerste moment met een aantal vragen geconfronteerd. De bezoeker wordt immers meteen bijna verplicht om een klaarliggend programmaboekje ter hand te nemen. Het tentoonstellingsgedeelte van Annelies De Mey, geboren in 1959, wordt er aangekondigd als een duotentoonstelling met Dieter De Lathauwer, geboren in 1978. Het gedeelte van Dieter De Lathauwer heeft echter een eigen titel, namelijk “Today is not a lucky day for you”. Dit roept meteen vragen op over de samenhang van de tentoonstelling en de overeenkomsten tussen beide exposanten.

Dieter De Lathauwer blijkt op technisch en op inhoudelijk gebied inderdaad een ander soort fotograaf te zijn dan Annelies De Mey. Strikt genomen kan je misschien zelfs niet meer van een fotograaf spreken. Hij maakt immers inkjetprints die gemonteerd en ingekaderd worden. Het is meteen duidelijk dat het in zijn geval een soort reisfoto’s betreft. De setting voor de foto‘s werd gevormd door een bergmassief op de grens van Zwitserland en Italië, en het wordt al snel duidelijk dat deze natuurlijke omgeving eerder een aanzet vormde om de menselijke ingrepen in de natuur te tonen. De route waarlangs De Lathauwer de foto’s nam, vormt blijkbaar een geliefkoosde weg voor vrachtwagens, die er zich op eenzame hoogte door de natuur slingeren. Tussen de afbeeldingen van trucks, nachtelijke hotelletjes en tankstations door, is het echter snel duidelijk dat het echte onderwerp van de reeks de weerstand is die de natuur biedt aan de zogenaamde menselijke suprematie. Opvallend is de aandacht voor de weerbarstigheid van de natuur, of die zich nu uit in de laatste krachtige verzetsdaad van een sneeuwvlek die eenzaam weigert te verdwijnen langs een betonbaan op het moment dat deze overspoeld wordt met zonlicht, of wanneer ze gebruik maakt van een minimale hoeveelheid plaats langs een hotel om haar oude rechten weer op te eisen.

De verzetsdaden van de natuur worden gebruikt als metafoor voor het menselijke falen om diezelfde natuur te beheersen. En de mens zelf, die wordt teruggebracht tot zijn ware proportie: hij komt gewoon nergens in beeld. De toeschouwer krijgt zo onrechtstreeks het gevoel dat de beelden een projectie van zijn eigen gevoelens en verwachtingen worden, zoals een toerist verwachtingen heeft wanneer hij door dit grensgebied trekt.

Pas wanneer de bezoeker deze bedenkingen allemaal gemaakt heeft, kan hij overgaan naar de werken van Annelies De Mey… en worden de gelijkenissen langzaam duidelijk.
Bij Annelies De Mey is er evenmin een levende persoon te bespeuren, maar de situaties die zij als onderwerp neemt voor haar prints, zijn het tegenovergestelde van de vakantiekiekjes van Dieter De Lathauwer Het zijn banale situaties, soms uit de natuur, zoals afgeknapte bomen, soms veroorzaakt door menselijk ingrijpen zonder dat er een mens in de buurt op te merken valt. Ook bij haar neemt de vervreemding de overhand, zeker wanneer we binnentreden in een video-installatie die niet meer toont dan een begroeide muur. Ook die is als metafoor op te vatten voor de onmogelijkheid van de mens om echt aan de andere kant te raken.

De tentoonstelling toont twee fotografen die op een verschillend punt in hun carrière aanbeland zijn. Annelies De Mey speelt op ervaring, Dieter De Lathauwer op verrassing. Het gevoel overheerst echter dat ze op dezelfde weg noeste arbeid verrichten. Hun principes en uitgangspunten stemmen overeen, en dat was een duotentoonstelling zoals deze waard.

Appearances nog tot 23 februari 2014. Iedere dag open van 10 uur tot 18 uur, behalve op maandag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

3 × twee =