Tom Rachman :: De Onvolmaakten

Een krantenredactie in Rome. Meer heeft Tom Rachman niet nodig om zijn debuut te doen swingen. De Onvolmaakten is een volmaakte kennismaking.

Op de redactie van een Engelstalige krant in Rome beschrijft Tom Rachman een kluwen van personages. Elk van hen heeft een heel eigen leven en speelt een eigen rol binnen de krant. Aan de hand van korte verhalen over telkens een ander personage bouwt hij aan een web van verhaallijnen, die elkaar telkens weer ontmoeten en zich verstrengelen. Aan het einde van elk verhaal volgt telkens een hoofdstuk van een historische terugblik op de geschiedenis van de krant. Aan de hand van al deze losse bouwstenen slaagt Rachman erin om ongemerkt een stevige roman te schrijven.

Een van zijn grote verdiensten bestaat erin dat hij niet alleen personages bedacht heeft die uiterst gevarieerd zijn, maar dat hij hen ook verhaallijnen schenkt die uitblinken in diversiteit. Met humor geeft hij De Onvolmaakten tevens een satirisch karakter. Deze roman leest bijzonder vlot en geeft zijdelings ook kritiek op sommige uitwassen van het mediacircus. Voor een diepgaand traktaat over de zin en onzin van de media ben je bij deze roman echter aan het verkeerde adres: De Onvolmaakten is een echte vertelling, met oog voor cliffhangers en een uitgepuurde spanningsopbouw.

Op de kaft van het boek goochelt de uitgeverij graag met de wereldwijde interesse die er al voor de publicatie voor dit boek bestond. Er werd grof geld betaald om Rachmans eersteling te kunnen uitgeven. De reacties op De Onvolmaakten zijn overwegend positief en maken dat er meteen met bijzondere interesse naar de opvolger uitgekeken zal worden. De kleinere uitgeverij Nieuw Amsterdam is erin geslaagd dit boek snel te vertalen. Het blijft de vraag of dit debuut uit de stroom aan nieuwe romans tevoorschijn kan komen en zo een verdiende bekendheid aan Tom Rachman kan bezorgen.

Na een jarenlange en internationale ervaring in de media besloot Tom Rachman in 2006 zich aan het schrijven van fictie te wagen. Zijn ervaringen in de media dragen zeker bij tot de herkenbaarheid van het eerste eindresultaat. Hier en daar wordt zijn werk een gebrek aan diepgang verweten. Naar onze mening ligt de essentie van deze roman niet in een gebrek aan diepgang – Rachman streeft dit ook niet na. Hij wil een beeld scheppen van een microkosmos waarin elke persoon een eigen rol vervult, een rol die niet noodzakelijk overeenstemt met zijn eigen ambities of talenten. Net dat contrast tussen de feitelijke positie en de persoonlijke wensen en drijfveren maken van dit boek een sterke beschrijving van het menselijke gedrag in een professionele omgeving. De Onvolmaakten stelt een auteur voor die een groot talent heeft voor observeren en vertellen. Met een combinatie als deze ziet de toekomst voor Tom Rachman er rooskleurig uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

14 + vijf =