Land Inzicht / Cabin Fever :: Monumental

Met Cabin Fever en Land Inzicht biedt de vzw Monumental in Bornem twee tentoonstellingen, die samen een tweeluik vormen rond het thema landschap. Land Inzicht exploreert dat thema in de tentoonstellingsruimte binnen, Cabin Fever bevindt zich buiten in het beeldenpark. Hier en daar zijn er wel leuke werken te zien, maar echt beklijven doen de tentoonstellingen niet.

Voor Cabin Fever kregen negen kunstenaars een blokhut cadeau om er hun ding mee te doen. Jammer genoeg hebben de meeste kunstenaars de blokhut opgevat als een alternatieve tentoonstellingsruimte. Tamara Van San, die zelf zegt enkel geïnteresseerd te zijn in de vorm, heeft een aantal kleurrijke voorwerpen in haar blokhut geplaatst, maar had ze zo goed in de galerij binnen kunnen tentoonstellen.
Enkele kunstenaars hebben echter de blokhut zelf gebruikt als kunstvoorwerp. De blokhut van Bart Van Dijck staat scheef en is doorzeefd met pijlen. Bovenop de hut staat de onverschrokken krijger, gewapend met zwaard en schild, om de vesting tot de laatste man te verdedigen. Het werk, met de titel A Portrait of the Artist as a Young Man, verwijst naar de jeugd van de kunstenaar, en wellicht van alle mannen, want welke jongen speelt niet graag oorlogje?

Het meest in het oog springende werk is dat van Hannes Vanseveren, die zijn blokhut bovenop een boom heeft geplaatst. Ontdaan van zijn functionaliteit, wordt de blokhut een autonoom object, een verwijzing naar het minimalisme. Misschien kunnen we in het werk ook een ecologische boodschap ontwaren (de boom groeit door de blokhut heen), al wil Vanseveren die interpretatie kennelijk niet naar voren schuiven, want het werk blijft zonder titel.

Vermeldenswaard is tenslotte ook nog de Private Public Collectors Shack, een samenwerking van Stief Desmet en Manor Grunewald. Hun blokhut, felroze geschilderd, is nagenoeg helemaal verdwenen. Tussen de resten van het puin ontwaren we enkele botten en doodshoofden. We hebben het raden naar wat hier gebeurd is. Wat overblijft van de blokhut en zijn bewoners staat op een grote gedenksteen, als een lugubere herinnering aan het verleden.

Ook voor Land Inzicht werden negen kunstenaars aangesproken. Het werk is erg divers, van schilderijen over sculpturen tot installaties en videowerk. Verwacht van de schilderijen geen Constables of Turners; de schilders gaan erg abstract met het landschap om. De landschapssculpturen van Mathieu Lobelle blijven meer bij. De miniatuurweergaven van landschappen zijn een metafoor voor het mentale landschap. Dat wordt mooi geïllustreerd met het werk Bergzak, een groot rotsblok met riemen als van een rugzak. Het beklimmen van de berg, metafoor voor het leven zelf, is een zware last.

Geert Koevoets is de enige die voor een onmiddellijke weergave van de realiteit heeft gekozen. Hij toont ons luchtfoto’s die genomen werden na de Slag om Passchendaele in 1917 en die hij op grote doeken in de ruimte heeft omhoog gehangen. Door de doeken te verlichten met neon lichtbuizen wordt het sombere gevoel dat van het werk uitgaat, versterkt. Wouter Decortes’ landschap, tenslotte, is plooibaar. Het is een metalen constructie dat wat weg heeft van de toppen van een bergketen, en net als een reëel landschap aan verandering onderhevig is: het krimpt en zet weer uit.

De manier waarop de verschillende deelnemende kunstenaars met het landschap zijn omgesprongen, is erg divers. In de blokhutten hebben de meeste kunstenaars datgene waar ze in hun kunst altijd mee bezig zijn, in een alternatieve tentoonstellingsruimte geplaatst. Binnenin is de waaier van diverse manieren waarop de kunstenaars met het landschap omspringen, misschien wat te breed. Is Bornem dan een bezoek waard? Toch wel, want het werk van enkele kunstenaars zoals Matthieu Lobelle loont de moeite en bovendien kan je buiten en in de tentoonstellingsruimtes gratis werk van het bevreemdende universum van Henri Lannoye bewonderen en dat is zeker niet te versmaden.

Land Inzicht / Cabin Fever loopt nog tot twintig september in Monumental te Bornem.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

vier × vier =