Simon Denny. Business Insider :: Wiels Brussel

De moderne kunstwereld tracht continu bij te blijven met de laatste technologische evoluties. Centrale vraag hierbij is vaak in welke mate deze technologische veranderingen ook onze visie op en ons begrip van de wereld veranderen. De internationale kunstenaar Simon Denny is één van de figuurlijke vaandeldragers van deze stroming. Wiels organiseert nu een expo waarbij Denny’s recentste werken worden samengebracht.

De ondertitel van de expo verwijst naar een populaire nieuwssite die zich toelegt op wereldnieuws. Wereldnieuws wordt gedefinieerd als een mengeling van zakennieuws, technologische vernieuwingen en verhalen over beroemdheden. Een duidelijke metafoor dus voor onze hedendaagse wereldordening.

Curator Zoe Gray brengt in de expo twee delen van het recente werk van Denny bij ekaar. Products for Organising uit 2015 zoomt in op de evolutie van de managementcultuur in zowel privéondernemingen als openbare instanties. De bezoeker ontwaart enkel een bonte verzameling van standjes en expopalen. Pas nadat alle objecten bestudeerd werden, wordt het duidelijk dat het centrale thema hier de opkomst van de hackercultuur is. De kunstenaar tracht aan te tonen hoe deze cultuur verweven raakte in de internationale politiek. In vitrines bevinden zich bestaande en zelf geschapen objecten. Welk punt er exact gemaakt dient te worden, blijft onduidelijk.

Een andere serie bestaat uit cirkelvormen die zowel architecturale maquettes als organisatiediagrammen voorstellen. Denny gaat na hoe overheden en bedrijven managementpraktijken gebruiken om flexibiliteit en samenwerking na te streven. Slechts op het einde van deze eerste zaal, vormen beide series één geheel. Zo ontdekt de bezoeker de betekenis van het centrale thema: overheden en ondernemingen nemen allebei initiatieven van elkaar over en benutten ze voor hun eigen vooruitgang. Zo worden de praktijken van hackers ingezet in de strijd tegen terrorisme.

De tweede helft van de expo betreft Secret Power, waarmee Denny Nieuw-Zeeland vertegenwoordigde op de Biennale van Venetië in 2015. Het vormt een deconstructie van de NSA-documenten die door Edward Snowden gelekt werden. Het ongewone design van de gelekte documenten gaf aanleiding tot een zoektocht naar hun auteur. Zo ontdekte Denny dat alle documenten een zelfde uitwendige structuur kennen, opgelegd door de Creative Director van de NSA. Conclusie: dergelijke belangrijke documenten kregen de structuur van cartoons. Eens te meer bleken overheden elementen uit de tegencultuur, de private sector, te gebruiken voor hun eigen vooruitgang.

De tentoonstelling heeft ongetwijfeld een aantal verdiensten, zoals het aantonen van fundamentele denkpatronen over technologische evoluties. Het samenbrengen van elementen uit twee aparte gehelen, maakt de expo voor de bezoeker toch minder toegankelijk. De bezoeker krijgt de indruk in een koude zakenwereld terechtgekomen te zijn waarin het uiteindelijke doel van al de veranderingen niet echt duidelijk is. Het kan uiteraard ook zijn dat onze hedendaagse wereld nu eenmaal op korte tijd zo geworden is.

Simon Denny. Business Insider loopt nog tot 14 augustus 2016 in Wiels Brussel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

19 − 10 =