Michelangelo :: David (1501-1503)

Zoals de David van Michelangelo (1475-1564) moeten er meer mannen zijn. Niet alleen heeft hij
een prachtlichaam met de perfecte maten en de juiste verhoudingen, maar hij beschikt ook over
verstand. Een zeldzame, ideale man, dus.

De Davidfiguur is een van de meest monumentale en tegelijk ook een van de meest rustige en serene
beelden uit de hele kunstgeschiedenis. Ondanks de grote afmetingen van het beeld — de hoogte
bedraagt ongeveer 4 meter — is het geen overdonderend beeld. De heroïsche figuur bedreigt
de toeschouwers niet.

De naakte jongeman staat rechtop in de tijdens de renaissance zo gecultiveerde contrapostohouding
en kijkt naar het gevaar, de reus Goliath. Hij moet Goliath tijdens de strijd tegen de Filistijnen
verslaan. De anatomie van de figuur is perfect weergegeven. Hij heeft op de schouder in de linkerhand
de slinger, het wapen waarmee hij Goliath zal verslaan. Zijn blik is gefixeerd op het gevaar, Goliath
die binnen enkele ogenblikken door de steen zal geraakt worden.

Het kleine mannetje David moet de grote reus Goliath klein krijgen en dat kan hij alleen met zijn
verstand. Het verhaal van David en Goliath stamt uit het Oude Testament en is reeds eeuwen een symbool
voor de macht, van de overwinning van het deugdelijke op het ondeugdelijke. Dat is ook de reden
waarom de stad Firenze aan de grootste van haar beeldhouwers de opdracht gaf een Davidbeeld te
maken.

Michelangelo koos hier niet voor een David in actie, maar een peinzende David. Hij toont David in
opperste concentratie, David in rust, in alle kalmte, net voor de spanning. De idee of het concept
haalt het hier: David wacht in rust het moment af dat hij Goliath zal verslaan. De kracht zit in de
rede, niet in de spiermassa van de jongeling.

Michelangelo is een typische renaissancekunstenaar. Eerst en vooral herkennen we in zijn kunst de
aandacht voor de rede en voor de menselijke anatomie. Hij is bovendien een voorbeeld van de homo
universalis
, een man die van alle markten thuis was. Hij schreef gedichten, schilderde, tekende,
beeldhouwde en werkte als architect. Ook zijn interesse voor de kunst uit de klassieke oudheid vinden
we terug in de David.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in

vier × drie =